huvud

Timbo Forskningsfond

 

Bakgrund

Det får inte vara för lågt i tak, hur ska vi annars kunna glänta på dörren till det okända? Gamla föreställningar måste ge vika och personlig prestige läggas åt sidan. Genom att öppna flödet mellan vattentäta skott, skapas en övergripande förståelse. När många små delar kopplas samman framträder en ny verklighet som är mycket större än alla delarna tillsammans.

Forskning bedrivs inom många områden idag, men det gäller att få del av anslagen som finns att fördela. Allternativmedicin och forskning inom områden som fortfarande anses lite "luddiga", är väl inte de mest prioriterade områden när det gäller fördelningen av de ekonomiska anslagen.

För att på något sätt, om än i mindre skala, hjälpa till att uppmuntra och stödja forskning som syftar till att bland annat utvidga vår förståelse om människans sanna natur, har vi beslutat oss för att starta Timbo Forskningsfond.

 

Syfte

Timbo Forskningsfond har som målsättning att stödja högre (eftergymnasiala) studier och forskning inom naturvetenskap i områden där dagens vetenskap saknar intresse, kunskap eller verktyg.

 

Stiftare

Fonden har stiftats av Timbo Energimedicin och Silverförlaget

 

Stipendier

Från fonden utbetalas stöd i form av ekonomiska bidrag till studenter inom ovannämnda område och utbildningsnivå. Stipendiet kan utbetalas som ett engångsbelopp eller i form av löpande bidrag under en begränsad period. Beviljande av stipendie och stipendiets utformning beslutas av stiftarna gemensamt.

 

Kontakt

Fonden administreras av Timbo Energimedicin och Silverförlaget. Kontakt med fonden sker genom mail till energimedicin@timbo.se eller silverforlaget@timbo.se, ange att kontakten avser Forskningsfonden.

 

Konto för bidrag

Bidrag till fonden swishas till telefonnummer 0703-551411 eller direktinsättes på konto 1722-2037829 Nordea. Ange ditt namn och mailadress vid insättning.

Fonden är öppen för alla bidragsgivare som önskar stödja fondens målsättning.

 

Fondens adress

Timbo Forskningsfond
C/o Silverförlaget
Timbo Gård
544 92 Hjo

 

 

Tillbaks